hình ảnh hoạt động

hình ảnh hoạt động
Thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2011

Tổng kết năm học 2010-2011

      PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG TRÀ    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 HƯƠNG XUÂN         Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
      
           Sè:   38  / BCTK
                                      Hương Xuân, ngày  19   tháng 05 năm 2011


BÁO CÁO
 TỔNG KẾT NĂM HỌC 2010-2011
I.Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học: 2010- 2011
1.Đặc điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2010- 2011:
Năm học 2010-2011 thực hiện chủ đề “ Tiếp tục đổi mới công tác quản lý , nâng cao chất lượng giáo dục”,  thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các nghị quyết, chỉ thị của Ngành, của Đảng và chính quyền địa phương, nhà trường có những thuận lợi khó khăn sau:
-Thuận lợi: Được sự quan tâm chỉ đạo của phòng GD&ĐT Hương Trà. Sự quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi của Đảng uỷ, chính quyền, hội cha mẹ học sinh. Trường có đủ phòng học để thực hiện chương trình giảng dạy cả ngày. Số lượng học sinh tham gia các loại bảo hiểm tốt. Tập thể sư phạm nhà trường đã thực hiện nghiêm túc chủ đề năm học, xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực, trường học an toàn, cảnh quan trường học ngày được đổi mới . Đội ngũ không ngừng học tập để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, chất lượng mũi nhọn được duy trì, học sinh ngoan hiếu học.
-Khó khăn: Địa bàn rộng, học sinh ở xa trường, nhiều học sinh phải ở lại trưa tại trường, một số phòng học đã xuống cấp, bàn ghế học sinh hư hỏng, công trình vệ sinh còn dùng chung giữa Thầy và Trò .Vùng bán sơn địa độc canh cây lúa, không có ngành nghề phụ hộ đói nghèo,chính sách khá cao.
2. Quá trình triển khai nhiệm vụ năm học ở đơn vị:
Đầu năm học nhà trường đã triển khai nhiệm vụ năm học của Bộ GD&ĐT ,kế hoạch năm học của Phòng GD&ĐT Hương Trà và thực hiện nghiêm túc chủ đề năm học “ Tiếp tục đổi mới công tác quản lý , nâng cao chất lượng Giáo dục”,  thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.  Đến từng cán bộ giáo viên, Trường đã tiến hành hội nghị CBGV-NV đầu năm học. Việc thanh kiểm tra giáo viên được nhà trường tiến hành một cách thường xuyên, một số giáo viên sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy đạt kết quả tốt, đã tiến hành dự giờ thăm lớp  15 giáo viên. Trong đó có 12 giáo viên xếp loạị giáo viên dạy giỏi cấp trường, 3 xếp loại khá, không có giáo viên  đạt yêu cầu về công tác chuyên môn. Trong năm học  hệ thống chính trị các đoàn thể được củng cố, tạo mối đoàn kết trong cơ quan, không có đơn thư khiếu nại khiếu tố các chế độ chính sách được nhà trường giải quyết đúng đủ và kịp thời.
3. Các biện pháp đã chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ  năm học: 2010-2011.
3.1 Biện pháp chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục:
Được sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Hương Trà, sự đồng tình lãnh chỉ đạo của Đảng uỷ chính quyền địa phương, sự chỉ đạo của chi bộ, hội cha mẹ học sinh và các tổ chức xã hội, trường đã tiến hành chiêu sinh lớp 1 huy động đúng theo kế hoạch trên giao 100% ĐĐT.
-Huy động và có kế hoạch điều tra độ tuổi trong hè, phối kết hợp với các đoàn thể tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các em được đến trường học tập.
-Làm tốt công tác chủ nhiệm và xã hội hoá giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục tốt “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” gần gũi thương yêu học sinh, làm cho học sinh yêu trường yêu lớp.
3.2 Biện pháp chỉ đạo công tác chuyên môn:
Sau khi nhà trường nhà trường triển khai kế hoạch năm học. Hàng tuần nhà trường đã tổ chức trực báo công việc giảng dạy trong tuần để có hướng điều chỉnh bổ sung. Bên cạnh đó chuyên môn, mỗi tháng tổ sinh hoạt hai lần , giáo viên đã tham gia một cách nghiêm túc. Nhà trường đã triển khai các chuyên đề “ Tiết kiệm điện năng, giáo dục môi trường…” được tập huấn ở Phòng, ở Sở và các chuyên đề nhà trường đã đăng ký theo kế hoạch đầu năm.
-Kiểm tra dự giờ thăm lớp việc sử dụng thiết bị dạy học của giáo viên, kiểm tra hồ sơ chuyên môn, góp ý giờ dạy, kiểm tra việc chấm chữa của giáo viên.
3.3 Biện pháp chỉ đạo đáp ứng các điều kiện cho thực hiện kế hoạch phát triển năm 2010-2011.
Nhà trường từng bước ổn định đội ngũ phân công nhiệm vụ hợp lý hợp tình phù hợp với năng lực chuyên môn và  hợp đồng một bảo vệ và một Y tế ngắn hạn .
Tính đến 20/05/2011 trường có 22 CBGV-NV
Trong đó: Hiệu trưởng : 01
           Phó Hiệu trưởng: 01
                     Nhân viên: 04/02 nữ ( 02 hợp đồng)
             Tổng phụ trách: 01/01 nữ
                     Giáo viên: 15 (12 nữ ).
Đội ngũ cán bộ giáo viên không ngừng học tập để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. -Nhà trường được UBND sang ủi mặt bằng, di dời mồ mả và xây dựng 40 mét tường thành. Tổng kinh phí trên 100.000.000 đồng. Bên cạnh đó bằng nguồn kinh phí đóng góp hổ trợ của phụ huynh nhà trường đã trang hoàng phòng hội đồng, xây dựng lớp học thân thiện. Trường đã được mọi tầng lớp và các tổ chức ủng hộ, một số mạnh thường quân đầu năm đã tặng  15 phần quà cho học sinh nghèo và  28 em được nhận học bổng của Pacta và CI.
3.4 Chỉ đạo xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia:
 Do tình hình của trường, một số bà con di dời mồ mả còn chậm ( đến tháng 4/2011 mới hoàn thành). Nhà trường đã trồng 200 cây xanh, cây cảnh tạo cảnh quan môi trường càng ngày càng xanh sạch đẹp. Phòng ốc đủ để thực hiện việc giảng dạy cả ngày,  xây dựng lớp học thân thiện, học sinh tích cực. Học sinh bình quân 22 em / lớp.
-Đội ngũ giáo viên được chuẩn hoá, từng bước nâng chuẩn và trên chuẩn, trên chuẩn đạt 80% ( Có 4 giáo viên đang theo học Đại học từ xa), các đoàn thể trong nhà trường  được củng cố hoạt động tốt.
-Chất lượng học sinh ngày càng được nâng lên rõ rệt, năm sau cao hơn năm trước, số lượng học sinh giỏi huyện giỏi tỉnh tăng. Năm 2009-2010 có 11 em đạt học sinh giỏi huyện giỏi tỉnh, năm 2010-2011 có 27 em (gấp 3 lần); có 1 em đạt giải KK IOE cấp Quốc gia.
-Trường 4 năm liền đạt Tập thể lao động tiên tiến (2007-2010)
-Năm học 2010-2011 được UBND Tỉnh công nhận Tập thể lao động xuất sắc.
- Chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, số lượng đảng viên 09/5nữ. Hằng năm chi bộ đều có phát triển đảng viên mới, công đoàn và chi đoàn đã giới thiệu nhiều quần chúng ưu tú, chi bộ đã gửi theo học lớp cảm tình đảng.
3.5 Các biện pháp thực hiện xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực:
-Trường đã tiến hành triển khai giảng dạy và đưa trò chơi dân gian vào các buổi sinh hoạt ngoại khoá, chăm sóc nhà thờ Đặng Huy Trứ, thăm nghĩa trang liệt sĩ địa phương, chăm sóc bà mẹ Việt Nam anh hùng, tu sửa công trình vệ sinh, trồng cây xanh cây cảnh, trang hoàng lớp học thân thiện ...
-Tạo sân chơi bổ ích cho các em, yêu trường yêu lớp.
-Đầu tuần có đánh giá tuyên dương khen thưởng và lồng ghép những câu chuyện của Bác Hồ để giáo dục các em.
II. Những việc đã làm được:
          Thực hiện chủ đề năm học . Cùng với cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” , “mỗi thầy cô là một tấm gương , tự học và sáng tạo . Trường tổ chức cho toàn thể CBGV-NV quán triệt mục tiêu, yêu cầu 5 nội dung của Tỉnh uỷ và 3 nội dung của Huyện uỷ về  cuộc vận động để thực hiện có hiệu quả trong năm học 2010 – 2011 và tiếp tục vân động CBGV-NV và học sinh: “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là đạo đức là văn minh . Đồng thời thực hiện tốt nghị quyết của đại hội Đảng các cấp.
          Chất lượng học sinh đã được nâng lên rõ rệt có học sinh giỏi văn hoá TDTT cấp Huyện trở lên. Học sinh khá giỏi chiếm tỷ lệ khá cao(  Có phụ lục đính kèm)
Nhà trường đã triển khai tốt các chuyên đề, áp dụng các SKKN như rèn chữ giữ vở cho học sinh ( có 1 em đạt giải ba thi viết chữ đẹp cấp huyện) Chất lượng học sinh đã được nâng lên rõ rệt có học sinh giỏi  cấp Huyện trở lên “năm 2008-2009 có 5 em đạt học sinh giỏi huyện; năm 2009-2010 có 11 em đạt học sinh giỏi ( trong đó có 1 em đạt giải nhì môn Anh văn và giải ba viết chữ đẹp cấp tỉnh); năm học 2010-2011 Trường  có 27 em đạt học sinh giỏi huyện và giỏi tỉnh ( 5 em),Trường đạt giải nhất toàn đoàn Olympic tiếng Anh cấp huyện, một học sinh tham gia thi IOE cấp Quốc gia đạt 250/ 300 điểm, đạt giải KK… Học sinh khá giỏi chiếm tỷ lệ khá cao.
          Nhà trường đã triển khai tốt các chuyên đề, áp dụng các SKKN như rèn chữ giữ vở cho học sinh ( có 1 em đạt giải thi viết chữ đẹp cấp Huyện). Đối với cán bộ giáo viên- nhân viên nhà trường, 1 giải nhất thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 1 giải ba giáo án điện tử cấp tỉnh, được Phòng GD&ĐT công nhận 4 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, đạt giải nhì và giải ba cá nhân, giải ba toàn đoàn về giáo viên dạy giỏi, phong trào văn nghệ cũng có các thứ hạng cao ở cấp huyện và cấp tỉnh.
Bên cạnh đó nhà trường đã tổ chức đọc báo đội và làm theo báo đội, mua thêm 65 bản sách thiếu nhi, các hoạt động văn nghệ thể dục thể thao trường đều đạt giải ở cấp huyện. Ca khúc hoa phượng đỏ đạt giải nhì cấp huyện(2010). Bóng đá nhà trường đã đạt giải nhất nam và nhất nữ; giải Fairplay (2011)”
. Mua sắm thêm máy in, trang trí diềm ở các phòng học, tu sửa phòng hội đồng  bằng nguồn kinh phí giảng dạy cả ngày và hội cha mẹ học sinh đóng góp tổng kinh phí trên 40 triệu đồng.  
       Đối với giáo viên     :

Tổng số CBGV
GV giỏi cấp tỉnh
GV giỏi cấp huyện
GV giỏi cấp trường
Phụ nữ 2 giỏi
Gia đình văn hoá
Tổ LĐXS
20
01
4
12
14
20
1

           Đối với học sinh:

Tổng số học sinh
Tỉ lệ huy động
Tỉ lệ duy trì sĩ số
XL hạnh kiểm
Xếp loại giáo dục
Đạt
(%)
Chưa
®¹t(%)
Giỏi
(%)
Khá
(%)
TB
(%)
Yếu
(%)
220
100
100
100
0
37,7
36,8
25
0,45

         
- Tỷ lệ tuyến sinh vào lớp 1: 100%.
- Tỷ lệ duy trì sĩ số đạt: 100%.
- Tỷ lệ lên lớp thẳng đạt: 99,55%
- Tỷ lệ HTCT Tiểu học đạt: 100%
- Hiệu quả đào tạo: 100%
-Học sinh đạt giải cấp quốc gia: 1
- Học sinh đạt giải cá nhân cấp tỉnh:    5
          - Học sinh đạt giải cá nhân cấp huyện: 21

III. Những công việc đang làm và sẽ làm trong hè chuẩn bị cho năm học 2011-2012
-Chiêu sinh lớp đầu cấp đạt 100%.Duy trì số lượng không ngừng nâng cao chất lượng, giáo viên tự học tự rèn để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường việc sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin vào bài dạy của mình, tạo thêm sự gần gủi giữa thầy và trò.
-Tiếp tục tham mưu với chính quyền địa phương , lãnh đạo Phòng GD&ĐT về việc kiên cố hóa trường học, xây dựng công trình vệ sinh và trang cấp bàn ghế học sinh, để trường có điều kiện xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1(9/2011).
     -Triển khai các chuyên đề sinh hoạt múa hát sân trường, trồng cây xanh cây cảnh, tạo môi trường thân thiện cho học sinh.
     -Phối hợp với công đoàn cơ sở, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Hội cha mẹ học sinh để xây dựng kế hoạch hành động có sự phân công cụ thể cho từng thành viên trong ban chỉ đạo. Phát động phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
-Tình hình tổ chức và chỉ đạo học tập theo nhóm Thể dục, Anh văn, Nhac, Anh văn và Tin học trong nhà trường một cách nghiêm túc về chương trình và có hiệu quả, các bộ môn đều có học sinh năng khiếu và được bồi dưỡng một cách thường xuyên. Duy trì mũi nhọn học sinh giỏi.
- Thực hiện tốt việc không có khối thuốc trong trường học. Thầy cô giáo thực hiện nghiêm túc không có khói thuốc lá trong trường học và không ăn quà vặt.
- Chỉ đạo việc đánh giá xếp loại học sinh theo quy định của quy chế chuyên môn, không chạy theo thành tích mà chú trọng đến  thực chất. Giáo viên giảng dạy sử dụng những thiết bị sẵn có và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Có giáo án đạt giải ở Tỉnh
-Nhà trường đã triển khai và quán triệt đạo đức của nhà giáo " Thầy mẫu mực trò chăm ngoan, môi trường giáo dục lành mạnh".CBGV-NV và học sinh “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” .
Trên đây là một số kết quả mà thầy và trò đã thực hiện được trong năm học. Phát huy những thành tích đã đạt được khắc phục những khó khăn để hoàn thành tốt kế hoạch của những năm tiếp theo.

         Hiệu trưởng
      N¬i nhËn:                                                                
   -  Phòng Giáo dục & Đào tạo Hương Trà  (Báo cáo );
   - UBND xã (Báo cáo );
   - L­ưu VP.
    Nguyễn Xuân Lựa
         

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét